Wyniki z kolokwium nr 4

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wyniki kolokwium nr 4 - Słup (2017.06.15)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Poprawa kolokwium nr 2 - przykładowe zadanie (2017.01.15)

 Poprawa kolokwium nr 3 - przykładowe zadanie (2017.01.15)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Lista osób, które uzyskały zaliczenie z kolokwium poprawkowego nr 1:

A. Makarewicz

D. Pielok

M. Skrobacz

P. Nowak

P. Tymon

P. Patola

 

 

 

Lista osób, które zaliczyły kolokwium nr 3, z połączeń:

B. Muc

E. Szot

M. Muszyński

A. Kłobut

P. Kudla

K . Kowalski

A. Karnaś

A. Kosewski

P. Kawiak

K. Piórkowska

S. Kuzma

D. Narovlianska

K. Lepsy

P. Nowak

T. Nowak

A. Niebert

D. Piesik

D. Kubas

 

 

Osoby, które uzyskały zaliczenie:

Ł. Bojur

P. Polasik

T. Prystupa

A. Kamola

P. Zyguła

M. Mucha

D. Rybczak