Kolokwium poprawkowe dla osób, które mają niezaliczone dwa kolokwia z belki podsuwnicowej, odbędzie się na zajęciach odrabianych dnia 15.01.2016r.