• Na kolokwium poprawkowym, przewidzianym na 14-15.01.2017 r., zadania będą takie same jak na poprzednich kolokwiach.
  • Wyniki z kolokwium ze słupa zostaną umieszczone na stronie dziś wieczorem.