Osoby, które uzyskały zaliczenie:

Ł. Bojur

P. Polasik

T. Prystupa

A. Kamola

P. Zyguła

M. Mucha

D. Rybczak