Lista osób, które uzyskały zaliczenie z kolokwium poprawkowego nr 1:

A. Makarewicz

D. Pielok

M. Skrobacz

P. Nowak

P. Tymon

P. Patola